آرشیو دسته بندی : تشخیص بیماری

تشخیص کولونوسکوپی

در چه مواردی کولونوسکوپی تشخیصی توصیه میشود؟ – هرگونه دفع خون همراه دفع مدفوع یا جدای از آن – دفع مدفوع سیاه با ظاهر قیر روان در صورتی که آندوسکوپی معده منشا خونریزی را از معده تایید نکرده باشد – آزمایش خون مخفی مدفوع مثبت گزارش شود – کم خونی فقر آهن با علت نامشخص – […]

read more »