سرطان کولون

آیا می دانید کدام یک از سرطان های دستگاه گوارش قابلیت بیشتری برای پیشگیری و درمان به موقع دارد ؟ سرطان کولون یا همان روده بزرگ . چرایی آن را می دانید ؟

سرطان کولون

به دلیل اینکه ضایعاتی به اسم پولیپ یک برجستگی های گوشتی داخل روده است اینها پیش ساز اکثریت قریب به اتفاق موارد سرطان روده هستند و این ضایعات معمولا چند سالی طول می کشد تا به سرطان روده تبدیل بشوند ؛ چون فرصت خوب یا فرصت چند ساله ای را برای تشخیص و خارج کردن این ضایعات در اختیار پزشک و بیمار برای مراجعه قرار می دهد . بنا براین در صورتی که آن دستورالعمل های خاصی که توصیه می کنند و کولونوسکوپی که در زمان های لازم درخواست می شود انجام بشود ، و اقدام به موقع برای خروج پولیپ ها انجام بگیرد ، می توانیم از ایجاد سرطان روده به شکل خیلی موثر جلوگیری نماییم .

سایر مطالب علمی دکتر محمد کلانی :

تشخیص کولونوسکوپی

کانسر معده

زخم های پپتیک یا غیر سرطانی معده

سرطان مری

و . . .

با تشکر مدیریت سایت دکتر محمد کلانی فوق تخصص گوارش .

درباره نویسنده

پاسخ

پانزده + 11 =